Miljökonsulter för vatten och land

HydroGIS AB hjälper dig med marina undersökningar i samband med anläggningsprojekt i vatten.

För att se hur vi kan hjälpa dig gå till våra tjänster där du kan hitta lösningar anpassade efter dina behov.

Läs mer

HYDROGIS AB

HydroGIS bildades 1983 och var från början specialiserat på marina undersökningar i samband med anläggningsprojekt i vatten. Idag består HydroGIS verksamhet av fyra olika områden:

Lars-Harry Jenneborg

Lars-Harry Jenneborg

lars-harry@hydrogis.se

Telefon: 0703 865 691

Mery-Lorna Jenneborg

Mery-Lorna Jenneborg

mery-lorna@hydrogis.se

Telefon: 0702 965 692

Ödsmåls industriväg 2.
444 95 ÖDSMÅL

Besöksadress
Ödsmåls industriväg 2.
444 95 ÖDSMÅL