HydroGIS Holding AB hjälper dig med marina undersökningar i samband med anläggningsprojekt i vatten.

För att se hur vi kan hjälpa dig gå till våra tjänster där du kan hitta lösningar anpassade efter dina behov.

  • Biologiska undersökningar
  • Kartläggning av havs- och sjöbottnar
  • MKB och ansökan för vattenverksamhet
  • Tekniska undersökningar

HydroGIS bildades 1983 och var från början specialiserat på marina undersökningar i samband med anläggningsprojekt i vatten. Idag består HydroGIS verksamhet av fyra olika områden

Kontakt

Lars-Harry Jenneborg
lars-harry@hydrogis.se
Telefon: 0703 865 691

Mery-Lorna Jenneborg
mery-lorna@hydrogis.se
Telefon: 0702 965 692