Biologiska undersökningar i vatten och på land

Biologiska undersökningar av flora och fauna genomförs exempelvis i samband med upprättande av detaljplaner som berör byggande samt mark- och vattenanvändning.

Biologiska undersökningar i hav och sjöar sker främst med hjälp av en ROV-farkost (Remotely Operated Vehicle) som är utrustad med bland annat en HD-videokamera, vilket möjliggör närbildstagning av objekt på bottnen.

Vid biologiska undersökningar på land använder HydroGIS en quadrocopter, en radiostyrd flygapparat utrustad med en kamera som kan ta foton och filma på både hög och mycket låg höjd. Detta underlättar inventeringen av svåråtkomliga områden såsom våtmarker och bergshyllor.