Kartläggning av havs- och sjöbottnar

[av_two_third first]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Kartläggning av Havs- och Sjöbottnar

HydroGIS genomför marinbiologiska undersökningar för att kartlägga marina och limniska miljöer. Undersökningarna syftar till att fastställa havs- och sjöbottnars status. Viktiga parametrar i sammanhanget är vegetationens täckningsgrad och utbredning, synlig fauna, artsammansättning, skottäthet (bland annat ålgräs) samt minsta och största djuputbredning.

Marinbiologiska undersökningar genomförs ofta med dykarburen undervattensvideo eller kamera. Metoden är inget som vi rekommenderar då den varken är kostnadseffektiv eller riskfri. HydroGIS genomför istället marinbiologiska undersökningar med hjälp av fjärrstyrda ROV-farkoster som är utrustade med kameror vilket möjliggör närbildstagning av objekt på bottenytan. Farkosten är dessutom försedd precisionsdjupmätare och avancerad utrustning för undervattenspositionering.

Vid inventering av exempelvis ålgräsvegetationens utbredning görs först en flygfotografering med vår quadrocopter som är försedd med polarisationsfilter vilket släcker ut reflexer i vattenytan.

Därefter avsöks bottnen med sidescan-sonar, som medger detektering av exempelvis musselbankar och ålgräsvegetation. Slutligen används ROV-farkosten för verifiera bottenområdets olika flora- och faunasamhällen samt deras status. Resultatet av våra marinbiologiska undersökningar används som underlag för exempelvis miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) eller för uppföljande kontroller i samband med anläggningar eller utsläpp i vatten.
[/av_textblock]
[/av_two_third]

[av_one_third]

[av_image src=’http://www.hydrogis.se/wp-content/uploads/2012/08/ROV-01411-1024×768.jpg’ attachment=’170′ attachment_size=’large’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=” hover=” link=’lightbox’ target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’][/av_image]

[av_image src=’http://www.hydrogis.se/wp-content/uploads/2012/07/P8030012beskärd-1024×576.jpg’ attachment=’236′ attachment_size=’large’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=” hover=” link=’lightbox’ target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’][/av_image]

[/av_one_third][av_button label=’Kontakta oss för mer information’ link=’manually,http://www.hydrogis.se/#kontakt’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]